• Websitebeheerder

  Tijdsinspanning: circa éen - twee uur per week

  MBCA heeft sinds kort een nieuwe website waar we heel trots op zijn (www.mbca.nl).  

  Deze is gebouwd met de white label website van Sportlink (onze app / website en administratietools zijn van Sportlink). 
  Voor het actueel houden van de site zoeken wij een beheerder die het leuk vindt om de MBCA-website actueel te houden. 
  Heb jij feeling met websites en communicatie? Neem dan contact op met Wybrand Oosterbaan: penningmeester@mbca.nl

   

 • Website administrator

  Time commitment: approximately one - two hours per week

  MBCA recently has a new website that we are very proud of (www.mbca.nl).

  This is built with Sportlink's white label website (our app/website and administration tools are from Sportlink).
  To keep the site up to date, we are looking for an administrator who enjoys keeping the MBCA website up to date.
  Do you have a feeling for websites and communication? Please contact Wybrand Oosterbaan: penningmeester@mbca.nl