• Bcool vrijwilligers

  Tijdsinspanning: 1 – 2 x per maand een zaterdagochtend van 8:15 uur tot 12:15 uur

  Wij zijn er trots op dat MBCA de grootste Bcool van Nederland heeft. 
  Iedere zaterdag komen 125 – 150 kinderen in de leeftijd van 6 – 12 jaar in drie leeftijdscategorieën kennis maken met basketbal. 

  Voor de ontvangst en administratieve taken bij binnenkomst, zijn iedere zaterdagochtend drie vrijwilligers nodig die hun steentje bij willen dragen achter de inschrijftafels. 
  Kom jij ons helpen? Dat hoeft zeker niet iedere week, met één zaterdagochtend in de maand zijn wij al heel blij. 

  Voor verdere informatie neem je contact op met de coördinatrice Bcool: Lieze@mbca.nl  

 • Bcool volunteers

  Time commitment: 1 – 2 times a month on a Saturday morning from 8:15 a.m. to 12:15 p.m.

  We are proud that MBCA has the largest Bcool in the Netherlands.
  Every Saturday, 125 – 150 children aged 6 – 12 years in three age categories come to learn about basketball.

  For reception and administrative tasks upon arrival, three volunteers are needed every Saturday morning who want to contribute behind the registration tables.
  Will you come and help us? This certainly does not have to happen every week, we are very happy with one Saturday morning a month.

  For further information, please contact the Bcool coordinator: Lieze@mbca.nl