• Tenue

  Tenue

  Bij aanvang van het lidmaatschap betaal je 30 Euro borg. Deze krijg je terug als je je lidmaatschap opzegd en het tenue weer inleverd bij Lieze. (Dus niet via de coach of iemand anders)

  Indien je vragen hebt over je tenue, er is iets stuk of is het te klein geworden, of iets anders dan kun je contact opnemen met Lieze, lieze@mbca.nl, of nog beter via whatsapp. (+31 629 200 889). Wel je eigen telefoonnummer vermelden, zodat je teruggebeld kan worden.

  Mochten er dubbele nummers in een team zijn, dan neemt de coach contact op. 

  Gevonden tenues of andere kleding graag in de EHBO-ruimte van de Goudsmithal leggen (naast kleedkamer 1) 

   

 • Game outfit

  Game outfit

  At the start of membership you pay a 30 Euro deposit. You will get this back if you cancel your membership and return the uniform to Lieze. (So ​​not through the coach or anyone else)

  If you have any questions about your uniform, something is broken or it has become too small, or something else, you can contact Lieze, lieze@mbca.nl, or even better via WhatsApp. (+31 629 200 889). Please include your own telephone number so that you can be called back.

  If there are duplicate numbers in a team, the coach will contact you.

  Please place any found uniforms or other clothing in the first aid (EHBO) room of the Goudsmithal (next to changing room 1)