• Samen optrekken, samen sport bevorderen ............. Samen ertoe doen in Amstelveen!

  Sportieve groei doen we samen

  MBCA is een enthousiaste, goed gestructureerde basketballvereniging. De afgelopen jaren heeft de club een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt: in kwaliteit, aantal leden, activiteiten en prestaties in breedte en top. MBCA staat er goed op!

  In Amstelveen zijn we inmiddels een begrip. Ouders, kinderen en (jong)volwassenen kennen ons, weten ons te vinden en sluiten zich bij ons aan.

  We groeien dan ook van een "vereniging naar “een beweging”. Als groeiende vereniging zijn wij op zoek naar organisaties die samen met ons in beweging willen zijn én duurzame impact willen maken door middel van sport in Amstelveen. Onze club kan blijven draaien door onze bevlogen vrijwilligers. Maar om onze ambitie van sportieve groei waar te maken zijn we op zoek naar partners.

  Van corporate organisaties tot lokale bedrijven. Groot of klein... Maatschappelijk betrokken zijn en de jeugd positief stimuleren, activeren en motiveren: dat is waar het in de kern om gaat.

  Samen optrekken, samen sport bevorderen en samen basketballtalent tot ontwikkeling laten komen. Kortom: samen ertoe doen in Amstelveen!

  Doe je mee?

  Voor een kennismakingsgesprek met MBCA om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken neem je contact op met Peter Soen, coördinator van de sponsorcommissie.

  Peter Soen 
  06-15854616

 • Advance together, Advance sport together .......... Together make a difference in Amstelveen!

  We advance sport together 

  MBCA is an enthusiastic, well-structured basketball association. In recent years, the club has undergone a stormy development: in quality, number of members, activities and performance in breadth and top. MBCA looks good on it!

  We are now a household name in Amstelveen. Parents, children and (young) adults know us, know where to find us and join us.

  We are therefore growing from an "association to "a movement". As a growing association, we are looking for organizations that want to be in motion with us and want to make a sustainable impact through sport in Amstelveen. Our club can continue to run through our enthusiastic volunteers, but we are looking for partners to realize our ambition of sporting growth.

  From corporate organizations to local companies. Big or small... Being socially involved and positively stimulating, activating and motivating the youth: that's what it's all about.

  Working together, promoting sports together and developing basketball talent together. In short: making a difference together in Amstelveen! 

  Are you in?

  For an introductory meeting with MBCA to discuss the possibilities of cooperation, please contact Peter Soen, coordinator of the sponsorship committee. 

  Peter Soen

  +31 615 854 616