• Voor de allerkleinste jongens en meisjes organiseren we een wekelijkse instuif Basketball's Cool op zaterdagochtend in onze thuishal, de Ben Goudsmithal (Amstelveen College). Er zijn geen verplichtingen of lidmaatschap nodig, je hoeft je kind niet van tevoren aan te melden.

  De bedoeling is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met basketbal. Spel en plezier zijn de uitgangspunten.

  Kijk onder BCool (BasketbalL’s Cool) voor meer informatie.

 • Getting to know basketball?

  For the smallest boys and girls we organize Basketbal’s cool weekly on Saturday mornings in our home sportshall, de Ben Goudsmithal (Amstelveen College). There are no obligations or membership is not required, you do not need to register your child in advance.

  The intention is to introduce children to basketball in an accessible way. Play and fun are the central principles.

  See BCool (BasketbalL's Cool) for more information

 • Lid Worden?

  Wij hebben een basketbal aanbod voor alle leeftijden: jeugdteams vanaf onder 10 jaar (jongens, meiden en gemengd) tot onder 18 jaar (meiden) en onder 22 jaar (jongens). Daarnaast hebben we mannen seniorenteams.
  Ook voor recreanten die geen competitie willen spelen is er een trainingsavond.
  Interesse? Klik op 'aspirantlid aanmelden' en vul het formulier in.

  Wij gaan er van uit dat bij inzenden van de aanmelding akkoord gaat met de verplichtingen van het lidmaatschap en de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast zal jij het veilig sportklimaat onderschrijven en zo veel mogelijk bevorderen.

  Let op: momenteel is er sprake van een wachtlijst voor competitie spelende leden. Zie “procedure wachtlijst” voor meer informatie

 • Placing Membership?

  We provide basketball for all ages: youth teams from under 10 years (boys, girls and mixed) to under 18 years (girls) and under 22 years (boys). We also have men's teams.

  There is also the possibility for recreational players who do not want to play in a competition to train one evening a week. Interested? Then click on 'aspirantlid aanmelden' and fill in the registration form (currently still in Dutch).

  When sending in the membership form, MBCA assumes that you are in agreement with the obligations of membership and the bylaws (huishoudelijk reglement) and that you are ensuring and seeking to advance a safe sports environment MBCA.

  Please note: there is currently a waiting list for competition playing members. See “waiting list procedure” for more information's

 • Procedure wachtlijst

  Let op: Dit aanmeldformulier geeft géén recht (maar ook geen plichten) op een plaatsing in een van onze teams. Pas nadat een van onze coördinatoren contact met u heeft opgenomen voor plaatsing in een team kunt u lid worden van MBCA.

  MBCA wil graag van de ouders van jeugdleden weten hoe zij zich in kunnen zetten voor de vereniging. Geef in het veld 'opmerkingen' aan hoe jij je als ouder in kunt zetten voor de vereniging MBCA.

  Via dit formulier kun je je ook opgeven om in aanmerking te komen voor een van onze selectie-teams. Geef dit aan in het veld 'opmerkingen'. Na beoordeling van de door jou ingevulde gegevens zal de Technische Commissie je eventueel uitnodigen voor een proeftraining. Dit zal gebeuren in het voorjaar van 2024.

 • Waitinglist procedure

  Please note: This registration form does not entitle you (but also no obligations) to a placement in one of our teams. Only after one of our coordinators has contacted you for placement in a team can you become a member of MBCA.

  MBCA would like to know how the parents of our youth members can assist the club. As the club is dependent on lots of volunteers, please note in the field 'opmerkingen' (remarks) how you, as a parent, can support MBCA.

  You can also register via this form to be eligible for one of our selection teams. Please note so in the field 'opmerkingen' (remarks). After assessing the data you have entered, the Technical Committee may invite you for a trial training. This will happen in the spring of 2024.

 • Aspirantlid aanmelden / Request membership form

  Voor aanmeldingen van kinderen tot 18 jaar MOET het email-adres en het telefoonnummer van de ouder/verzorger worden opgegeven. Anders wordt de inschrijving gewist. Bij aanmelding kom je op een wachtlijst. Gedurende het seizoen is er bij hoge uitzondering een plaats beschikbaar, indien een ander lid op heeft gezegd. Vanaf 15 april tot 31 juli wordt het nieuwe seizoen voorbereid. In deze periode zult u een email of andere communicatie ontvangen over uw inschrijving. Indien wij 2 aanmeldingen ontvangen zullen wij de meest recente aanmelding behouden voor de wachtlijst. ---------------------------------- For kids until they are 18, the email and telephone number of the parent/guardian MUST be given. If not given, the application will be deleted. Due to restrictions by the software supplier (mandatory by the NBB) the form is only available in Dutch. Where we could add clarification in English we have done so. After application you are on a waiting list. During the season hardly any places become available, unless a member resigns. Between April 15th until July 31st the selection for the new season will be prepared. You will receive an email or other communication at that time regarding your application. Whenever we receive a second application, we will discard the first application from the waiting list.