• Leden commissie ‘positief sportklimaat’

  Tijdsinspnning: circa twee uur per week

  Binnen MBCA hechten wij belang aan een positief en veilig sportklimaat voor spelers / speelsters, trainers / coaches, scheidsrechters, ouders en vrijwilligers, zowel van MBCA als van ons bezoekende clubs.

  De commissie maakt, in overleg met het bestuur, beleid en voert dat door binnen de vereniging.

  Voor de commissie zijn wij naarstig op zoek naar leden: (jeugd)spelers, trainers/coaches, ouders, vrijwilligers.

  Wil je meedenken en meehelpen? Voor verdere informatie of aanmelding neem je contact op met de voorzitter:
  paul.kienstra@mbca.nl / 06 54392260

 • Members of the 'positive sports climate' committee

  Time commitment: approximately two hours per week

  Within MBCA we attach importance to a positive and safe sports climate for players, trainers/coaches, referees, parents and volunteers, both from MBCA and our visiting clubs.

  The committee, in consultation with the board, draws up policy and implements it within the association.

  We are diligently looking for members for the committee: (youth) players, trainers/coaches, parents, volunteers.

  Would you like to think along and help? For further information or registration, please contact the chairman:
  paul.kienstra@mbca.nl / 06 54392260