• De facturen voor het seizoen 23/24 zijn verzonden.
  Helaas is in de tekst van de factuur per abuis het seizoen 22/23 opgenomen.

  Mocht je nog geen borg hebben betaald voor het tenue, dan heb je daar tevens een factuur voor ontvangen.

  Bij vragen graag eailen aan de penningmeester. Gezien de drukte bij de start van het seizoen, vragen wij je begrip dat antwoorden enkele dagen tot een week kan duren.

  ----------

  The invoices for the 23/24 season have been sent.
  Unfortunately, the text of the invoice mistakenly included the season 22/23.

  If you have not yet paid a deposit for the uniform, you have also received an invoice for this.

  If you have any questions, please email the treasurer. Given the number of duties at the start of the season, we ask for your understanding that answers may take several days to a week.