• Club 100

  In een tijd waarin alles duurder wordt doet MBCA erg haar best om laagdrempelig te blijven. De contributie zo laag mogelijk proberen te houden speelt daarbij een belangrijke rol. De consequentie van deze keuze is dat de club beperkt is in haar financiële middelen. 

  De Club van 100 is een club van leden en niet-leden die MBCA een warm hart toedragen en de club ieder jaar met een bijdrage financieel steunen. Ook deze bijdrage is laagdrempelig, namelijk 35 euro per jaar. Méér bijdragen mag natuurlijk altijd, maar 35 euro is het minimale bedrag. In ruil daarvoor komt jouw naam of bedrijf op deze pagina. Aan het begin van het nieuwe basketbalseizoen krijg je een verzoek om te doneren. En hoe meer donateurs, des te beter voor onze mooie club.

  De Club van 100 steunt projecten waar alle leden van MBCA baat bij hebben. Denk hierbij aan materialen (tenues, ballen, klokken, tablets etc.)

  Wil jij onze club extra ondersteunen? Word dan lid van de club van 100!

  Stuur een mail naar:  penningmeester@mbca.nl


  Huidige leden Club van 100 seizoen 23/24: 

  Hier kun jij / kunt u staan!!!!!

   

 • Club 100

  In a period when all is becoming more expensive, MBCA is doing its very best to remain accessible. Trying to keep the contribution as low as possible plays an important role in this. The consequence of this choice is that the club is limited in its financial resources.  

  The Club of 100 is a club of members and non-members who have a warm heart for MBCA and support the club financially every year with a contribution. This contribution is also accessible, namely 35 euros per year. You can of course always contribute more, but 35 euros is the minimum amount. In return, your name or company will appear on this page. At the start of the new basketball season you will receive a request to donate. And the more donors, the better for our beautiful club. 

  The Club of 100 supports projects that benefit all members of MBCA. This includes materials (uniforms, balls, clocks, tablets, etc.)

  Do you want to support our club extra? Then join the club of 100!

  Send an email to: penningmeester@mbca.nl

  Current members Club of 100 season 23/24:

  Your name could be here!!!!