• Administrateur

  Tijdsinspanning: circa twee uur per week, met een piek in september/oktober

  Om lid te zijn van MBCA  betalen ouders / leden contributie.
  De financiĆ«le stromen en administratie van de lidmaatschappen hebben wij geautomatiseerd met Sportlink. 
  Toch zijn er maandelijks werkzaamheden die gedaan moeten worden om alles in goede banen te leiden.
  De huren moeten betaald, ontvangen gelden moeten verantwoord, met de gemeente en Amstelveen Sport moeten de afspraken worden gecontroleerd en de kosten van vrijwilligers moeten worden vergoed. 

  Wil jij MBCA daarbij ondersteunen, ben jij goed met cijfers, werk je makkelijk met een PC en ben je punctueel? 

  Neem dan contact op met onze penningmeester: Wybrand Oosterbaan: penningmeester@mbca.nl

 • Administrator

  Time commitment: approximately two hours per week, with a peak in September/October

  To be a member of MBCA, parents/members pay a contribution.
  We have automated the financial flows and administration of the memberships with Sportlink.
  However, there is work that needs to be done every month to ensure everything runs smoothly.
  Rents must be paid, monies received must be justified, agreements must be checked with the municipality and Amstelveen Sport and the costs of volunteers must be reimbursed.

  Do you want to support MBCA, are you good with numbers, do you work easily with a PC and are you punctual?

  Please contact our treasurer: Wybrand Oosterbaan: penningmeester@mbca.nl